Hải Phòng- Thanh Hóa

Xe Lộc Tiến đi về trong ngày

Hải Phòng – Cầu Rào: Đi 4h45′ -11h50′
Thanh Hóa – bến xe phía bắc; Về 5h20- 11h30′

Địa chỉ: Số 287 Trần Nguyên Hãn – Q Lê Chân – 0989.822.626 – 0913.020.667

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>